Tvorba online kurzov

Vytvoríme Vám pútavý interaktívny študijný obsah, pričom sa prispôsobíme vašim požiadavkám. Pri vytváraní online kurzov berieme do úvahy viacero faktorov, pričom spájame metodiku, kreativitu a technické možnosti.
Nemáte vlastné online kurzy?
Vytvoríme vám ich.
Vytváranie pútavého interaktívneho študijného obsahu je samostatná kapitola e-learningu, ktorá spája metodiku, kreativitu a technické možnosti. Pri vytváraní online kurzov treba brať do úvahy viacero faktorov. Pre kurzy povinné zo zákona sa môže hodiť iné spracovanie ako napríklad vysvetlenie určitého pracovného postupu. Postup je však vždy rovnaký.

Analýza

Dôkladne zanalyzujeme typ školenia, pričom záleží, či ide o školenie zo zákona, produktové školenie alebo iný typ vzdelávania. Určíme rozsah, časovú dotáciu, legislatívny rámec a technické spracovanie.

Produkcia

Online kurz vytvoríme pomocou najmodernejších nástrojov na tvorbu vzdelávacieho obsahu a kurz spracujeme tak, aby spĺňal všetky aktuálne štandardy po technickej a dizajnovej stránke.

Nasadenie

Kurz sa exportuje v štandarde SCORM, čo predstavuje ucelený balík študijného obsahu. Kurz sa následne nasadí do LMS. Na záver sa nastaví certifikát a podmienky ukončenia kurzu. Kurz je pripravený na štúdium.

"Zaujala vás možnosť nechať si spracovať online kurzy? 

Čítajte ďalej a dozviete sa, čo tvorba online kurzov zahŕňa."

Nad všetkým je SCORM
Ide o medzinárodný štandard na tvorbu študijných materiálov, ktorý zabezpečí, aby ste vytvorené kurzy mohli používať v akomkoľvek systéme na riadenie vzdelávania (LMS). A je úplne jedno, čo je obsahom školenia, či je obsah tvorený obyčajným textom alebo je kurz vo formáte videa. Na tvorbu kurzov sa používajú tzv. autorské nástroje (Authoring Tools). Sú to programy, ktoré umožnia z vašich materiálov (texty, obrázky, videá) vytvoriť ucelený kurz v štandarde SCORM.
Rôzne typy online kurzov
Ideálna forma online kurzu je taká, ktorá dokáže skombinovať všetky prvky vzdelávacieho obsahu a interagovať so zamestnancom pomocou kvízových otázok alebo iných interaktívnych prvkov.
Pri tvorbe online kurzov sa stretávame najčastejšie s dvoma typmi kurzov:
1. Textovo-obrazové kurzy
2. Video kurzy
Aké sú spôsoby ich využitia a aké výhody a nevýhody sa s nimi spájajú?

Textovo-obrazové kurzy

Výhodou textovo-obrazových kurzov je jednoduché spracovanie. Najčastejšie ide o kopírovanie textov z bežných editorov (napr. MS Word), doplnenie obrázkov alebo fotografií do autorského nástroja a následný export do formátu SCORM. Výhodou je nízky objem dát.
Výhody
Rýchlejšie spracovanie
Nižšie náklady na tvorbu kurzu
Štúdium na mobilných zariadeniach
Nízky objem dát
Nevýhody
Pre niekoho môže byť takáto forma štúdia nezaujímavá, priam až nudná

Video kurzy

Video kurzy sú zložitejšie na prípravu, avšak dokážu autenticky ilustrovať pracovné postupy, prípadne rôzne pracovné činnosti. Pri vytváraní online kurzov pomocou videa treba brať do úvahy výslednú veľkosť súborov i rýchlosť prehrávania kurzov pri veľkom nápore používateľov.
Výhody
Autentickosť vzdelávacieho obsahu
Nevýhody
Nákladná tvorba
Vysoký objem dát
AI – umelá inteligencia vo vzdelávaní
Aj napriek tomu, že relevantnosť študijného obsahu vytvoreného umelou inteligenciou je stále otázna a takto vytvorený študijný obsah nemožno považovať za dôveryhodný, vieme umelú inteligenciu využiť pri tvorbe online kurzov napríklad vo forme virtuálnych lektorov. Výhodou je, že sa tým znižujú náklady na reálnych hercov a prenájom štúdia. Prepis textových skriptov je bezchybný, čo eliminuje opakované nahrávanie chybových scén. Nevýhodou je, že táto technológia je vo vývoji a výsledky nie sú vždy uspokojivé. V každom prípade je umelá inteligencia výborným nástrojom na doplnenie a oživenie vzdelávacieho obsahu.
Umelá inteligencia vám umožňuje vybrať si z vopred pripravených virtuálnych postáv – lektorov. Zaujímavou možnosťou je vytvorenie vlastnej postavy z nahratých fotografií.

Súčasťou procesu je doplnenie audio stopy, ktorú môžete zadať buď v textovej podobe a AI vám text prerozpráva alebo môžete nahrať vlastnú audio stopu, ktorá sa zosynchronizuje s mimikou tváre a úst.
Ďalšou zaujímavou možnosťou pri tvorbe online kurzov z pohľadu umelej inteligencie je generovanie ilustračných obrázkov presne podľa stanovených kritérií.
Tvorba grafiky a animácií
Tak ako vo svete módy, aj dizajn webových technológií a online kurzov podlieha trendom. Kým pri vzniku webu bolo moderné používať čo najviac grafiky a obrázkov, dnešný trend sa uberá smerom k jednoduchosti a minimalizmu. To upriamuje pozornosť na podstatnú časť vzdelávacieho obsahu, ktorý má študujúci pred očami. Súčasný trend v grafike online kurzov je tzv. flat dizajn v jednoduchej farebnej kombinácii, ktorá môže súvisieť napríklad s firemnou identitou, resp. korporátnymi farbami.
Tvorba animácií s jednoduchým tzv. flat dizajnom
Nahrávanie videa
Tvorba video kurzov si vyžaduje kvalitné technické vybavenie, akým je napríklad osvetlenie, kamery či drony. Dôležitá je aj postprodukcia, aby výsledná kvalita obrazu a strih zodpovedali presným pracovným postupom alebo procesom, ktoré sú predmetom študijného materiálu. Výsledný efekt pôsobí profesionálne a v konečnom dôsledku reprezentuje vašu firmu a to, že vám na vzdelávaní zamestnancov skutočne záleží.
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
coglaptopchart-barschevron-down-circle