TestX

Efektívny a komplexný nástroj na hromadné online testovanie zamestnancov, členov aliancií, komôr, asociácií či združení.
Mám záujem
Prečo si vybrať tento

nástroj na e-learning

Na čo je možné využiť TestX?

TestX zastreší plne automatizované procesy elektronického testovania. Poskytne vám komplexný manažment termínov, prihlasovanie na skúšky, demo testy, ostré testovanie, vystavovanie certifikátov, notifikácie k ukončeniu platnosti certifikátov apod.

Pre koho je TestX určený?

Tento systém na riadenie testovania splní požiadavky širokého spektra organizácií, ktoré vzdelávajú a hromadne testujú svojich zamestnancov alebo členov. Medzi našich dlhoročných klientov patria rôzne súkromné spoločnosti, komory či združenia.

Je pre vás TestX vhodné riešenie?

Realizujete testovanie alebo certifikáciu? Alebo máte povinnosť zo zákona preskúšavať svojich členov? V oboch prípadoch budete z nástroja TestX benefitovať. Poskytne vám spôsob, ako efektívne vzdelávať, testovať a vyhodnocovať pomocou jednej platformy.
Zoznámte sa so

základnou funkcionalitou nástroja TestX LMS

Termíny
Komplexný manažment termínov skúšok.
Formuláre
Prihlasovacie formuláre na termíny skúšok.
Notifikácie
Inštrukcie ku skúškam, upozornenie na získanie certifikátu apod.
Demo testy
Prístup k demo testom pre prihlásených účastníkov skúšok.
Študijné materiály
Prístup k študijným materiálom pre prihlásených účastníkov.
Ostré testovanie
Komplexný manažment skúšok a ostrého testovania.
Reporting
Podrobný reporting s možnosťou CSV exportov.
Help desk
Nepretržitá telefonická podpora počas trvania skúšok.

Pripravíme vám vlastný testovací portál s vizuálom na mieru

Cloudové riešenie
Zabezpečíme vám komplexnú prevádzku systému v cloude. Nepotrebujete žiadne špeciálne technické vybavenie.
Vlastná doména
Systém prenesieme na vašu vlastnú doménu, prípadne subdoménu aby sa stal súčasťou vášho webu.
Customizovaný dizajn
Celé prostredie systému prispôsobíme vášmu dizajn manuálu a špecifickým požiadavkám.
Kontaktujte nás

Ako chránime citlivé informácie v tomto e-learningovom systéme?

Pri ochrane vašich dát dodržujeme prísnu bezpečnostnú politiku. Prístup do systému je možný výlučne pomocou prihlasovacích údajov. Každý používateľ disponuje vlastným kontom s vlastnými prihlasovacími údajmi. V rámci tohto konta sú evidované výlučne informácie týkajúce sa daného používateľa a iný študujúci používateľ k týmto údajom nemá prístup.
Eliminácia neoprávnených prístupov je realizovaná prihlasovacími údajmi (prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo), ktoré sú pre každého študenta unikátne. Ochrana pred kybernetickými útokmi je zabezpečená firewallom a pravidelnou aktualizáciou a údržbou serverov a ich operačných systémov. Zálohovanie dát prebieha v pravidelných intervaloch, pričom zálohy sú odosielané na osobitné serverové úložisko. Úložisko pre zálohovanie je chránené a nie je súčasťou servera, na ktorom je prevádzkovaný systém.
Vytvoríme testovací portál pod vašou značkou
Poskytneme zaškolenie a nepretržitú podporu
Zefektívnime prácu skúšobných komisárov
Ochránime vaše dáta a osobné údaje

TestX LMS využívajú aj tieto spoločnosti

Pozrieť recenzie

Nástroj TestX v praxi

Počet používateľov
0+
Počet testov
0+
Počet certifikátov
0+
Zaujal vás TestX?
Napíšte nám pre viac informácií

  Potrebujete
  poradiť?
  0945 506 191
  0908 920 022
  obchod@empiresystems.sk
  © 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
  chevron-down-circle