Finactiv LMS

E-learningový systém pre osobitné finančné vzdelávanie. Spĺňa kritériá pre osobitné finančné vzdelávanie podľa zákona 186/2009 Z. z. a kritériá NBS pre udelenie licencie na poskytovanie OFV.
Mám záujem
Prečo si vybrať tento

nástroj na e-learning

Pre koho je systém Finactiv určený?

Systém využijú organizácie, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na vykonávanie osobitného finančného vzdelávania vydaného Národnou bankou Slovenska.

Ako efektívny je systém Finactiv?

Finactiv plne zautomatizuje všetky vzdelávacie procesy. Dokáže monitorovať štúdium, zabezpečiť overovanie vedomostí aj vystavovať certifikáty.

Aká je cena systému Finactiv?

Cena sa stanovuje na základe dvoch parametrov: licenčného poplatku (prevádzka systému, helpdesk, apod.) a poplatku za počet vystavených certifikátov.
Zoznámte sa so

základnou funkcionalitou nástroja Finactiv

Manažment vzdelávania
Manažment umožňuje: správu kurzov, študijných skupín a používateľov, reporting o štúdiu (prehľad o absolvovanom alebo neabsolvovanom štúdiu a záznamy o absolvovaní OFV), pripomienkovací systém pri blížiacom sa ukončení platnosti certifikátov agentov.
Zaznamenávanie dát o štúdiu a export pre Národnú banku Slovenska
Systém zaznamenáva priebeh štúdia jednotlivých sektorov individuálne za každého študujúceho, sleduje čiastkové informácie a čas strávený štúdiom, exportuje dáta o štúdiu.
Študijné sektory
Spolu so systémom je možné dodať aj kompletne spracované vzdelávacie sektory pre základný, stredný aj vyšší stupeň.
Technické špecifikácie
Súčasťou riešenia je aj dodanie technickej špecifikácie pre udelenie licencie Národnou bankou Slovenska.
Personalizácia
Školiaci portál dodáme na základe vášho dizajn manuálu, aby zapadol do vizuálnej identity vašich riešení.

Aké možnosti máte so systémom Finactiv?

Cloudové riešenie
Zabezpečíme vám externé cloudové riešenie. Nepotrebujete vlastniť technické vybavenie a prístup k nemu budete mať vždy aj prostredníctvom mobilných zariadení.
Nepretržitá podpora
Do používania nástroja vás zaškolíme. Vám aj vašim klientom poskytneme nepretržitú podporu pri riešení akýchkoľvek situácií.
Customizovaný dizajn
Dizajn systému prispôsobíme vášmu dizajn manuálu. Bude responzívny, aby umožnil aj štúdium na smartfónoch či tabletoch.
Kontaktujte nás
Portál spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá pre realizáciu osobitného finančného vzdelávania

Ako chránime citlivé informácie v tomto informačnom systéme?

Pri ochrane vašich dát dodržujeme prísnu bezpečnostnú politiku. Prístup do systému je možný výlučne pomocou prihlasovacích údajov. Každý používateľ (fyzická osoba študujúca OFV) disponuje vlastným kontom s vlastnými prihlasovacími údajmi. V rámci tohto konta sú evidované výlučne informácie týkajúce sa daného používateľa a iný študujúci používateľ k týmto údajom nemá prístup.
Eliminácia neoprávnených prístupov je realizovaná prihlasovacími údajmi (prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo), ktoré sú pre každého študenta unikátne. Ochrana pred kybernetickými útokmi je zabezpečená firewallom a pravidelnou aktualizáciou a údržbou serverov a ich operačných systémov. Zálohovanie dát prebieha v pravidelných intervaloch, pričom zálohy sú odosielané na osobitné serverové úložisko. Úložisko pre zálohovanie je chránené a nie je súčasťou servera, na ktorom je prevádzkovaný systém.
Časová dotácia na jednotlivé sektory
Overovanie vedomostí pomocou kvízov a testovanie
Vystavenie záznamu o preškolení na základe splnených úloh.
Rozsah školenia a študijné materiály sú v zákonne stanovenom rozsahu

Finactiv využívajú aj tieto spoločnosti

Pozrieť recenzie

Nástroj Finactiv v praxi

Počet klientov
0+
Počet finančných agentov
0+
Počet certifikátov
0+
Zaujal vás Finactiv LMS?
Napíšte nám pre viac informácií

  Potrebujete
  poradiť?
  0945 506 191
  0908 920 022
  obchod@empiresystems.sk
  © 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
  chevron-down-circle