Safetic

Safetic LMS predstavuje komplexný e-learning pre BOZP / OPP firmy, ktoré chcú školiť zamestnancov svojich klientov online. Systém vám zriadime v súlade s vašim dizajn manuálom a dostanete od nás aj kompletnú dokumentáciu pre NIP.
Vyskúšať demo
Prečo si vybrať tento

nástroj na e-learning

Pre koho je toto riešenie určené?

Systém Safetic LMS bol vyvinutý pre BOZP / OPP firmy, ktorých klienti chcú školiť svojich zamestnancov online. Portál aj zaškolenie máme pre firmy zdarma, platí sa len ročný licenčný poplatok, a to až po schválení systému u NIP.

Aké benefity systém prináša?

Poskytuje plne automatizované vzdelávacie procesy online. Umožňuje správu a uchovávanie záznamov klientov, prevádzok a zamestnancov na jednom mieste. Okrem toho minimalizuje náklady na cestovanie školiteľov.

Ako získate systém Safetic?

Najprv spolu podpíšeme licenčnú zmluvu a na základe nej vám systém nastavíme na vami zvolenej internetovej adrese. Potom odošlete na NIP žiadosť o rozšírenie projektu o formu vzdelávania e-learning. Po schválení žiadosti vás do systému zaškolíme a môžete ho začať používať.
Zoznámte sa so

základnou funkcionalitou Safetic LMS

Vlastný školiaci portál pod značkou vašej BOZP / OPP firmy
Poskytneme vám cloudové riešenie, nepretržitú podporu, zabezpečíme ochranu osobných údajov a vizuál prispôsobíme dizajnu vašej značky.
Administrácia
Správa a vytváranie klientov, prevádzok a zamestnancov.
Nahrávanie povinných dokumentov
k jednotlivým prevádzkam: Evakuačný plán, požiarno-poplachové smernice, zhromaždisko. Dokumenty sa zobrazia ako súčasti študijných materiálov kurzu Ochrana pred požiarmi, ktoré sú zamestnanci povinní si preštudovať.
Prístup pre HR manažérov klientov
Umožnite personalistom spravovať zamestnancov svojej firmy buď individuálne alebo hromadným importom.
Pravidelný reporting
Automatizovaný reporting na vedúcich prevádzok zabezpečí vášmu klientovi prehľad o splnení zákonných povinností pre jednotlivé školenia.
Pripomienkovací systém
Upozorňuje zamestnancov na blížiaci sa koniec platnosti osvedčení.

Aké možnosti máte so systémom Safetic LMS?

Klienti
Po nahratí vašich klientov do systému umožníte ich zamestnancom študovať BOZP a OPP prostredníctvom e-learningu. Vy si môžete viesť vlastnú evidenciu klientov, kde uvidíte ich prevádzky, zamestnancov a všetky záznamy o školeniach.
Prevádzky
Do systému môžete nahrať dokumenty, ktoré sú povinnou súčasťou každej prevádzky: požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán, zhromaždisko. Zároveň budete mať prehľad o zamestnancoch študujúcich v jednotlivých prevádzkach.
Zamestnanci
Do systému ich môžete nahrávať individuálne alebo hromadne pomocou importu z personálneho informačného systému vo formáte CSV. Správu zamestnancov môžete prenechať aj personálnemu oddeleniu klienta.
Záznamy
Získate prehľad o vystavených záznamoch zo školení. Záznamy o absolvovaných školeniach máte k dispozícii súhrnne pri klientoch, prevádzkach, ale aj individuálne pri každom zamestnancovi. Vystavený záznam si môžete kedykoľvek spätne dohľadať.
Kontaktujte nás
Systém Safetic LMS spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá pre realizáciu školení BOZP a OPP formou e-learningu

3 bonusy, ktoré od nás k systému získate zdarma:

1. Vypracovanie žiadosti na NIP

Vzdelávanie formou e-learningu si vyžaduje rozšírenie Vášho vzdelávacieho projektu o e-learning. Žiadosť vám vypracujeme bezplatne. Na vás ostane už len žiadosť podpísať a odoslať na NIP.

 

2. Spracované online kurzy BOZP a OPP

K systému Safetic LMS zdarma dostanete aktualizované e-learningové kurzy BOZP a OPP od odborníkov na danú problematiku (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – autorka prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.; Ochrana pred požiarmi – autorka Ing. Eva Mračková, PhD.).

 

3. Zmluvy s vašimi klientami

Poskytneme vám vzorové licenčné zmluvy, ktoré môžete použiť na uzatváranie kontraktov s vašimi klientami. Samozrejmosťou sú aj GDPR zmluvy.

Časová dotácia na jednotlivé kurzy
Overovanie vedomostí pomocou kvízov a testovanie
Vystavenie záznamu o preškolení na základe splnených úloh.
Rozsah študijných materiálov v zákonne stanovenom rozsahu

Safetic LMS využívajú aj tieto spoločnosti

Pozrieť recenzie

Nástroj Safetic LMS v praxi

BOZP/OPP firiem
0+
firiem
0+
zamestnancov
0+
certifikátov
0+
Zaujal vás Safetic?
Napíšte nám pre viac informácií

  Potrebujete
  poradiť?
  0945 506 191
  0908 920 022
  info@empiresystems.sk
  O spoločnosti
  © 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
  chevron-down-circle