Katalóg online kurzov

Vyberte si z množstva online kurzov, ktoré sú ihneď k dispozícii pre vašich zamestnancov. Môžete si vybrať so všeobecných tém, školení z oblasti bezpečnosti práce alebo osobitné finančné vzdelávanie. Katalóg kurzov rozširujeme každý mesiac o nové kurzy.

Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR)

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci prichádzajúci do styku s osobnými údajmi
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 6 + personalizovaný e-learning

Úvod do kybernetickej bezpečnosti

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci s výpočtovou technikou
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 3 + personalizovaný e-learning

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu:
1.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci a vedúci zamestnanci
Čas štúdia: 3 hodiny
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 14 + personalizovaný e-learning

Ukážky kurzu | jazykové verzie

Ochrana pred požiarmi

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci a vedúci zamestnanci
Čas štúdia: 45 minút
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 7 + dokumenty prevádzky, personalizovaný e-learning

Ukážky kurzu | jazykové verzie

BOZP pri práci z domu

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu z domu
Čas štúdia: 30 minút
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky
Študijné témy: 4 + personalizovaný e-learning

Prvá pomoc

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci
Čas štúdia: 4 hodiny
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky
Študijné témy: 25 + personalizovaný e-learning

Bezpečnosť práce vodičov referentských motorových vozidiel

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Vodiči referentských motorových vozidiel
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 10 + personalizovaný e-learning

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Texty, obrázky, záverečný test
Študijné témy: 6 + personalizovaný e-learning

Priemyselné a profesionálne využitie diizokyanátov

Všeobecná odborná príprava

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci a vedúci zamestnanci
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 21 + personalizovaný e-learning

Priemyselné a profesionálne využitie diizokyanátov

Stredne pokročilá odborná príprava

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci s diizokyanátmi za bežnej teploty
Čas štúdia: 1 hodina 15 minút
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 29 + personalizovaný e-learning

Priemyselné a profesionálne využitie diizokyanátov

Pokročilá odborná príprava

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci s horúcimi diizokyanátmi
Čas štúdia: 1 hodina 30 minút
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 35 + personalizovaný e-learning

Zásady BOZP pri manipulácii s chemickými látkami

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci s chemickými látkami
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 9 + personalizovaný e-learning

Hygiena potravín

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s potravinami
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Video kurz, záverečný test
Študijné témy: 6 + personalizovaný e-learning

Manipulácia s tlakovými fľašami sk. Bc

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci s tlakovými fľašami
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 6 + personalizovaný e-learning

Obsluha VTZ zdvíhacích sk. Aa, Ba1, 2

Žeriavy, zdvíhadlá, vrátky

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci so zdvíhacími zariadeniami
Čas štúdia: 3 hodiny
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 7 + personalizovaný e-learning

Obsluha VTZ tlakových sk. Ab, Bb1

Stabilné nádoby

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci so stabilnými tlakovými nádobami
Čas štúdia: 2 hodiny
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 6 + personalizovaný e-learning

Obsluha VTZ zdvíhacích sk. Ab

Pohyblivá pracovná plošina

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci s pohyblivou pracovnou plošinou
Čas štúdia: 3 hodiny
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 8 + personalizovaný e-learning

Obsluha VTZ zdvíhacích sk. Bc2

Prídavné zdvíhacie príslušenstvo

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci so zdvíhacím príslušenstvom
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 6 + personalizovaný e-learning

Obsluha VTZ zdvíhacích sk. Bf

Brány so zdvihom nad 2,7 m

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci pracujúci so zvislou posuvnou bránou
Čas štúdia: 1 hodina
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 5 + personalizovaný e-learning

Viazač bremien na VTZ zdvíhacích sk. Ba

Základné informácie o kurze

Cieľová skupina: Zamestnanci viažuci bremená na zdvíhacie zariadenia
Čas štúdia: 4,5 hodiny
Formát kurzu: Texty, obrázky, interaktívne prvky, záverečný test
Študijné témy: 15 + personalizovaný e-learning

© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle