Poľovnícke skúšky online

Slovenská poľovnícka komora od roku 2011 organizuje poľovnícke skúšky výhradne elektronickou formou na portáli www.polovnickeskusky.sk

Slovenská poľovnícka komora

Výzva

Zámerom nového vedenia Slovenskej poľovníckej komory (SPK) bolo vytvorenie testovacieho systému, ktorý by pomohol eliminovať korupciu na skúškach, stanovil by rovnakú štartovaciu čiaru pre všetkých kandidátov na prvý poľovný lístok a umožnil by automatizované vyhodnocovanie a archiváciu skúšok. Najväčšou výzvou bolo vytvoriť systém, ktorý by zvládli obsluhovať používatelia na všetkých úrovniach znalosti práce s počítačom. Používateľom, ktorí neovládajú prácu s počítačom bolo umožnené realizovať skúšku písomnou formou.

Návrh riešenia

Návrh riešenia vychádzal z jadra systému TestX, ktorý je primárne určený na generovanie testov a ich vyhodnocovanie. Vzhľadom na to, že SPK má vlastný informačný systém, nasadenie systému TestX počítalo aj s prepojením systémov.

Kritické faktory

Definovanie procesov

Prvým kritickým faktorom bolo presné definovanie procesov zo strany SPK. Vzhľadom na profesionálny prístup sa podarilo všetky procesy definovať a implementovať do elektronického systému.

Počítačová gramotnosť

Obavou z nasadenia elektronického testovacieho systému bola počítačová gramotnosť, vzhľadom na to, že o poľovníctvo majú záujem všetky skupiny obyvateľstva.

Prepojenie systémov

SPK vlastní informačný systém, ktorý bolo potrebné prepojiť so vzdelávacím a testovacím systémom kvôli plynulému toku dát a zabezpečeniu potrebných procesov.

Proces

Kritickým bodom implementácie bolo presné definovanie procesov na strane SPK a ich správne zakomponovanie na strane EMPIRE SYSTEMS. Veľmi oceňujeme profesionálny prístup členov SPK ako aj všetkých obvodných poľovníckych kancelárií, ktoré boli od začiatku súčinné a pochopili význam implementácie celého riešenia.

Použité systémy

Systém na riadenie vzdelávania LMS
Výkonný cloudový nástroj na manažment interného firemného vzdelávania, umožňuje manažment prevádzok, zamestnancov a podrobný reporting. Systém prispôsobujeme na mieru zákazníka.
Pozrieť produkt
Systém na riadenie testovania
Komplexný systém na manažment hromadného online testovania. Systém obsahuje možnosť demo testov, ostrých testov a obsahuje manažment z pohľadu skúšobného komisára.
Pozrieť produkt

Prípadová štúdia v číslach

Od roku 2011 sa prostredníctvom portálu www.polovnickeskusky.sk bolo vystavených vyše 34-tis. certifikátov (vysvedčení) a zrealizovaných vyše 7-mil. testov (demo testy + ostré testy). Za viac ako 11 rokov existencie elektronických skúšok boli len 3 skúšky realizované písomnou (papierovou) formou. Aj to svedčí o tom, že implementácia sa podarila nie len z pohľadu automatizácie procesov SPK ale aj z pohľadu jednoduchého a pohodlného prístupu kandidátov k demo testom. Portál www.polovnickeskusky.sk bol počas obdobia kovid-19 využívaný aj na doškoľovanie v teoretickej časti vzdelávania.
Počet absolventov
0+
Zrealizované testy
0+

Ďalšie prípadové štúdie

O spoločnosti
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle