Safetic LMS

Safetic LMS je e-learningový systém, ktorý je špeciálne prispôsobený pre oblasť bezpečnosti práce a je určený poskytovateľom BOZP a OPP služieb. Jeho súčasťou sú aj desiatky kurzov spracovaných modernou interaktívnou formou. E-learningový systém Safetic už využíva viac ako 60 firiem (Safetic partneri).
Mám záujem
E-learning

pre oblasť BOZP a OPP

Výhody systému Safetic

pre poskytovateľov BOZP a OPP služieb

Široká funkcionalita systému, ktorý je prispôsobený pre oblasť bezpečnosti práce.

  

Súčasťou e-learningu sú desiatky školení spracovaných modernou formou.

 

Školenia BOZP a OPP v angličtine, maďarčine, ukrajinčine a ruštine.

 

Digitálna archivácia záznamových kníh (certifikátov).

 

Prehľadné reporty zamestnancov, ktorým skončila platnosť školenia.

 

Safetic eviduje a stráži všetky povinné školenia, ktoré sa realizujú formou e-learningu.

 

Výhody systému Safetic

pre firmy využívajúce služby Safetic partnera:

Vstupné školenia sú k dispozícii hneď v prvý deň nástupu nového zamestnanca.

 

Vstup do školenia kliknutím na odkaz priamo z e-mailu.

 

Možnosť vzdelávať sa cez mobilný telefón.

 

Zoznámte sa so
základnou funkcionalitou Safetic LMS
Vlastný školiaci portál pod značkou vašej BOZP / OPP firmy
Poskytneme vám cloudové riešenie, nepretržitú podporu, zabezpečíme ochranu osobných údajov a vizuál prispôsobíme dizajnu vašej značky.
Administrácia
Správa a vytváranie klientov, prevádzok a zamestnancov.
Nahrávanie povinných dokumentov k jednotlivým prevádzkam:
Evakuačný plán, požiarno-poplachové smernice, zhromaždisko. Dokumenty sa zobrazia ako súčasti študijných materiálov kurzu Ochrana pred požiarmi, ktoré sú zamestnanci povinní si preštudovať.
Prístup pre HR manažérov klientov
Umožnite personalistom spravovať zamestnancov svojej firmy buď individuálne alebo hromadným importom.
Pravidelný reporting
Automatizovaný reporting na vedúcich prevádzok zabezpečí vášmu klientovi prehľad o splnení zákonných povinností pre jednotlivé školenia.
Pripomienkovací systém
Upozorňuje zamestnancov na blížiaci sa koniec platnosti osvedčení.

Aké možnosti máte so systémom Safetic LMS?

Klienti
Po nahratí vašich klientov do systému umožníte ich zamestnancom študovať BOZP a OPP prostredníctvom e-learningu. Vy si môžete viesť vlastnú evidenciu klientov, kde uvidíte ich prevádzky, zamestnancov a všetky záznamy o školeniach.
Prevádzky
Do systému môžete nahrať dokumenty, ktoré sú povinnou súčasťou každej prevádzky: požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán, zhromaždisko. Zároveň budete mať prehľad o zamestnancoch študujúcich v jednotlivých prevádzkach.
Zamestnanci
Do systému ich môžete nahrávať individuálne alebo hromadne pomocou importu z personálneho informačného systému vo formáte CSV. Správu zamestnancov môžete prenechať aj personálnemu oddeleniu klienta.
Záznamy
Získate prehľad o vystavených záznamoch zo školení. Záznamy o absolvovaných školeniach máte k dispozícii súhrnne pri klientoch, prevádzkach, ale aj individuálne pri každom zamestnancovi. Vystavený záznam si môžete kedykoľvek spätne dohľadať.
Kontaktujte nás
Systém Safetic LMS spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá pre realizáciu školení BOZP a OPP formou e-learningu

Systém Safetic dodávame ALL EXCLUSIVE

Vypracovaná žiadosť na NIP

Vzdelávanie formou e-learningu si vyžaduje rozšírenie Vášho vzdelávacieho projektu o e-learning. Na vás ostane už len žiadosť podpísať a odoslať na NIP.

Takmer 30 online kurzov z oblasti bezpečnosti práce

V systéme Safetic LMS máte aktualizované e-learningové kurzy z oblasti bezpečnosti práce ako napr. BOZP, OPP, Vodiči, Práca vo výškach, Práca z domu, Hygiena potravín, Chemické látky, Diizokyanáty, Prvá pomoc, kurzy na VTZ a ďalšie.

Neustále dopĺňanie funkcionality do LMS

Každý rok investujeme do novej funkcionality desiatky tisíc eur, aby mali naši klienti (Safetic partneri) čo najjednoduchšiu prácu. Podrobne analyzujeme každú požiadavku od Safetic partnera a väčšinu z nich dopĺňame do e-learningového systému bezplatne pre každého klienta.

Časová dotácia na jednotlivé kurzy
Overovanie vedomostí pomocou kvízov a testovanie
Vystavenie záznamu o preškolení na základe splnených úloh.
Rozsah študijných materiálov v zákonne stanovenom rozsahu

Safetic LMS využívajú aj tieto spoločnosti

Pozrieť recenzie
Zaujal vás Safetic LMS?
Napíšte nám pre viac informácií

  Potrebujete
  poradiť?
  0945 506 191
  0908 920 022
  obchod@empiresystems.sk
  © 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
  checkmark-circlechevron-down-circle