Vzdelávanie a bezpečnosť práce

Kategória:
Vzdelávanie a bezpečnosť práce

Smrteľných pracovných úrazov každý rok pribúda, preto bude Národný inšpektorát práce SR (NIP) čoraz viac dbať na vzdelávanie zamestnancov. Odznelo na 36. celoslovenskom akualizačnom seminári bezpečnosti práce. Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. sa stala generálnym partnerom tohoto podujatia.

Prezenčné vzdelávanie bolo dlhé roky považované za jedinú akceptovanú formu vzdelávania v rámci bezpečnosti práce aj napriek tomu, že elektronická forma vzdelávania už bola v iných odvetviach považovaná za úplne bežnú.

Vzdelávanie počas COVID-19

Všetko zmenila až pandémia COVID-19, kde dokonca aj Národný inšpektorát práce SR odporučil vzdelávať elektronickou formou. Vzdelávacie spoločnosti v oblasti BOZP sa začali vo veľkom prispôsobovať vzniknutej situácii. Počas tohoto obdobia naša spoločnosť získala viac ako 20 klientov - vzdelávacích firiem, ktoré začali využývať vzdelávací systém Safetic LMS. V súčasnosti je už situácia ohľadom pandémie COVID-19 stabilizovaná, preto nás zaujímalo, či tieto spoločnosti zostanú pri využívaní elektronickej formy vzdelávania aj naďalej, alebo prejdu naspäť na prezenčnú formu.

E-learning má význam

Naši klienti pri e-learningu zostávajú! Prečo? Dôvod je jednoduchý. Dnes už zvládne študovať cez internet takmer každý. Každý má mobilný telefón, každý má prístup k internetu. Opýtali sme sa našich klientov, aké výhody im e-learning priniesol.

Zistili sme tieto hlavné dôvody:

  • školitelia nemusia cestovať, čím šetria čas a aj PHM
  • nárast počtu klientov
  • s e-learningom dokážu školiace firmy zabezpečiť vzdelávanie aj pre menšie firmy, kde bolo predtým vzdelávanie nerentabilné
  • vzdelávanie dokážu pomocou e-learningu zabezpečiť aj v inom ako slovenskom jazyku

E-learning má samozrejme aj svojich odporcov, ktorí tvrdia, že nedokáže nahradiť prezenčné vzdelávanie. Treba si však uvedomiť, že prezenčné vzdelávanie je postavené hlavne na kvalite lektora, e-learning na kvalite študijných materiálov. Všetko to, čo sa dá preškoliť prezenčne, sa dá preškoliť aj elektronicky. Dokonca ešte efektívnejšie, pretože interaktívne štúdium umožňuje aj priebežné overovanie vedomostí a umožňuje neustáli prístup k aktualizovaným študijným materiálom. Jedinou výnimkou je praktická časť, ktorá sa samozrejme e-learningom nahradiť nedá.

Podobné články

Kategória:
Doba čítania: 2 min

EXPO 2021 v Dubaji

Keď sme v roku 2018 opúšťali Dubaj, väčšina A380-tiek na letisku bola oblepená logami DUBAI EXPO. Už vtedy sme rozmýšľali […]
Čítať viac
Kategória:
Doba čítania: 5 min

Moderné riešenia v e-learningu - od SCORMu ku Experience API (xAPI)

Experience API ako dátová špecifikácia pre sledovanie ľudskej výkonnosti a ľudského napredovania. Experience API (xAPI) je možné považovať za moderný […]
Čítať viac
Kategória:
Doba čítania: 4 min

SCORM - Štandard pre študijné materiály

Pre úspešné zabezpečenie vzdelávania svojich zamestnancov alebo študentov, je okrem kvalitného systému na riadenie vzdelávania, dôležité používať aj štandardy pre […]
Čítať viac
O spoločnosti
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle