Test X LMS

Hromadné testovanie zamestnancov, členov aliancií, komôr, asociácií a združení.

 

TestX LMS predstavuje efektívny a moderný nástroj na vzdelávanie a hromadné testovanie.

 

Pre koho je toto riešenie určené?

Je určené pre firmy, aliancie, komory, asociácie a združenia, ktoré vzdelávajú a hromadne testujú svojich zamestnancov alebo členov zo zákona, prípadne v rámci interných vzdelávacích aktivít.

Aké benefity riešenie prináša?

Plne automatizované procesy v testovaní. Komplexný manažment termínov, prihlasovanie na skúšky, demo testy, ostré testovanie, vystavovanie certifikátov, notifikácia k ukončeniu platnosti certifikátov, atď. 

Je TestX LMS vhodný aj pre vašu organizáciu? Zodpovedajte 3 nasleudujúce otázky:

t

Otázka č. 1

Potrebuje vaša organizácia (aliancia, asociácia, komora, združenie, firma) zorganizovať hromadné preskúšanie svojich členov alebo zamestnancov?

t

Otázka č. 2

Má vaša organizácia povinnosť zo zákona pravidelne preskúšavať svojich členov?

t

Otázka č. 3

Realizuje vaša organizácia interné vzdelávanie a následné preskúšanie svojich členov alebo zamestnancov?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, využite efektívny e-learningový nástroj  TestiX LMS.

Pripravíme vám na mieru vlastný vzdelávací portál s vlastným dizajnom podľa vášho dizajn manuálu.

Základná charakteristika TestX LMS

Cloud

Cloudové riešenie bez nutnosti vlastniť technické vybavenie.

Doména

Systém môžete mať na vlastnej doméne, prípadne subdoméne.

Dizajn

Dizajn systému prispôsobíme vášmu dizajn manuálu.

Funkcionalita TestX LMS

Termíny

Komplexný manažment termínov skúšok.

b

Formuláre

Prihlasovacie formuláre na termíny skúšok.

Notifikácie

Inštrukcie ku skúškam, upozornenie na získanie certifikátu, atď.

Z

Demo testy

Prístup k demo testom pre prihlásených účastníkov skúšok.

Študijné materiály

Prístup k študijným materiálom pre prihlásených účastníkov.

r

Ostré testovanie

Komplexný manažment skúšok a ostrého testovania.

Reporting

Podrobný reporting s možnosťou CSV exportov.

Help desk

Zabezpečujeme nepretržitú telefonickú podporu počas trvania skúšok.

Popis ochrany informácií v informačnom systéme:

  • Prístup do systému je výlučne pomocou prihlasovacích údajov.
  • Každý používateľ disponuje vlastným kontom s vlastnými prihlasovacími údajmi.
  • V rámci tohto konta sa evidujú informácie výlučne týkajúce sa daného používateľa a iný študujúci používateľ k týmto údajom nebude mať prístup.
  • Eliminácia neoprávnených prístupov je realizovaná prihlasovacími údajmi (prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo), ktoré je pre každého študujúceho unikátne.
  • Ochrana pred kybernetickými útokmi je zabezpečená firewallom a pravidelnou aktualizáciou a údržbou serverov a ich operačných systémov.
  • Zálohovanie dát je v pravidelných intervaloch.
  • Zálohy sú odosielané na osobitné serverové úložisko.
  • Úložisko pre zálohovanie je chránené a nebude súčasťou servera, na ktorom bude prevádzkovaný systém.

Kontakty

0908 920 022, 0905 754 633

info(zavináč)empiresystems.sk