Safetic LMS

 

Komplexný e-learning pre BOZP firmy vrátane online kurzov. 

Správa klientov, prevádzok, zamestnancov a jednoduché štúdium kurzov cez internet pre každého zamestnanca. 

Prístup do demo verzie si vyžiadajte na e-mailovej adrese:

info(zavináč)safetic(bodka)sk

 

Aké možnosti máte so systémom Safetic LMS?

Klienti

Nahrajte do systému Vašich klientov a umožnite tak ich zamestnancom študovať BOZP a OPP cez e-learning. Zároveň si urobíte poriadok v evidencii klientov.

Prevádzky

Získajte prehľad o zamestnancoch študujúcich v jednotlivých prevádzkach. Nahrajte do systému dokumenty, ktoré sú povinnou súčasťou každej prevádzky: požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán, zhromaždisko.

Zamestnanci

Nahrajte do systému zamestnancov individuálne, alebo pomocou hromadného importu z personálneho informačného systému vo formáte CSV. Správu zamestnancov môžete prenechať aj personálnemu oddeleniu klienta.

i

Záznamy

Získajte prehľad o vystavených záznamoch zo školení. Záznamy o absolvovaných školeniach máte  k dispozícii pri klientoch, prevádzkach a individuálne aj pri každom zamestnancovi. Kedykoľvek viete dohľadať vystavený záznam.

Štúdium kurzov cez e-learning nikdy nebolo také jednoduché. Študovať online kurzy BOZP a OPP zvládne každý už so základnými znalosťami obsluhy počítača, mobilného telefónu alebo tabletu 🙂

Bonusy, ktoré od nás získate BEZPLATNE

1. Kompletne spracované online kurzy BOZP a OPP

Každý náš zákazník získa k systému Safetic LMS  bezplatne aktualizované e-learningové kurzy BOZP a OPP od odborníkov na danú problematiku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Autor: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

Ochrana pred požiarmi

Autor: Ing. Eva Mračková, PhD. 

2. Kompletná dokumentácia 

Ďalší bonus, ktorý od nás získate, je kompletná dokumentácia, ktorú potrebujete na realizovanie vzdelávania prostredníctvom e-learningu vrátane zmlúv o ochrane osobných údajov (GDPR) medzi Vami a Vašimi klientami. 

s

Národný inšpektorát práce

Hlavný bonus, ktorý od nás získate je vypracovanie žiadosti o rozšírení formy vzdelávania o e-learning pre Národný inšpektorát práce (NIP).

Žiadosť len podpíšete a odošlete na NIP 🙂

Spĺňa Safetic LMS kritériá požadované zo zákona?

Systém Safetic LMS spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá pre realizáciu školení BOZP a OPP formou e-learningu, ktoré sú:

Časová dotácia na jednotlivé školenia: BOZP 3 hodiny, OPP 45 minút.

Z

Overovanie vedomostí pomocou kvízov a záverečné testovanie.

Vystavenie záznamu o preškolení na základe splnených úloh.

b

Študijné materiály dodávané so systémom sú v zákonne stanovenom rozsahu.

Najčastejšie otázky k systému Safetic LMS:

Pre koho je toto riešenie určené?

 • Pre BOZP firmy, ktorých klienti majú zamestnancov schopných študovať cez internet. 

Aké benefity riešenie prináša?

 • Plne automatizované procesy vo vzdelávaní (štúdium, testovanie, vystavovanie certifikátu), kde nie je potrebný Váš zásah do vzdelávania!
 • Minimalizovanie nákladov na cestovanie školiteľov!

Aká je cena riešenia?

 • Bezplatné zriadenie portálu a zaškolenie.
 • Platí sa ročný licenčný poplatok, ale až potom ako Vám systém schváli NIP.

Aká je postup v prípade záujmu o Safetic LMS?

 1. Podpíše sa licenčná zmluva. 
 2. Na základe licenčnej zmluvy sa nastaví systém Safetic LMS na Vami zvolenej internetovej adrese.
 3. Odošlete na NIP žiadosť o rozšírenie projektu o formu vzdelávania e-learning. Spolu so žiadosťou musíte odoslať demo konto, aby si na NIP systém pozreli. 
 4. Po schválení žiadosti Vás zaškolíme.
 5. Systém môžete používať 🙂 

Základná charakteristika Safetic LMS

 • Vlastný školiaci portál pod značkou Vašej BOZP firmy.
 • Cloudové riešenie bez nutnosti vlastniť technické vybavenie.
 • Nepretržitá starostlivosť, technická pomoc a podpora pre Vás a Vašich klientov.
 • Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
 • Responzívny dizajn portálu s možnosťou štúdia na mobilných zariadeniach (tablety, smartfóny).
 • Bezplatný editor na tvorbu elektronických kurzov.

Súčasťou riešenia je aj dodanie základných zmlúv o používaní portálu medzi Vami a Vašim klientom.

Funkcionalita Safetic LMS

 

 • Administrácia Vašich klientov, vytváranie a správa firiem.
 • Vytváranie a správa prevádzok.
 • Nahrávanie povinných dokumentov k jednotlivým prevádzkam (dokumenty sa zobrazia ako súčasti študijných materiálov kurzu Ochrana pred požiarmi, ktoré sú zamestnanci povinní si preštudovať)
  • Evakuačný plán
  • Požiarno-poplachové smernice
  • Zhromaždisko
 • Prístup pre HR manažérov klientov kvôli aktualizácii zamestnancov
  • individuálne nahrávanie zamestnancov
  • hromadné nahrávanie zamestnancov z .csv súboru
 • Pravidelný reporting (týždenný, mesačný) mailom na zodpovednú osobu o splnených / nesplnených povinnostiach zamestnancov.
 • Pripomienkovací systém, ktorý upozorňuje zamestnancov na blížiaci sa koniec platnosti osvedčení.

Kontakty

email

info (zavináč) empiresystems.sk

telefón

0908 920 022

0905 754 633

Adresa

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
J. Kozáčeka 13
960 01 Zvolen

IČO: 36638072
IČ DPH: SK2022015644

* Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. nie je školiteľom v oblasti BOZP a OPP. Poskytuje len platformu na elektronické vzdelávanie (e-learning) pre organizácie s oprávnením tieto školenia vykonávať.