Safetic LMS

 

Komplexný e-learning pre BOZP firmy vrátane online kurzov. 

Správa klientov, prevádzok, zamestnancov a jednoduché štúdium kurzov cez internet pre každého zamestnanca. 

Prístup do demo verzie si vyžiadajte na e-mailovej adrese:

info(zavináč)safetic(bodka)sk

 

Štatistiky systému Safetic LMS

BOZP/OPP firmy

FIRMY

ZAMESTNANCI

CERTIFIKÁTY

Aké možnosti máte so systémom Safetic LMS?

Klienti

Nahrajte do systému Vašich klientov a umožnite tak ich zamestnancom študovať BOZP a OPP cez e-learning. Zároveň si urobíte poriadok v evidencii klientov.

Prevádzky

Získajte prehľad o zamestnancoch študujúcich v jednotlivých prevádzkach. Nahrajte do systému dokumenty, ktoré sú povinnou súčasťou každej prevádzky: požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán, zhromaždisko.

Zamestnanci

Nahrajte do systému zamestnancov individuálne, alebo pomocou hromadného importu z personálneho informačného systému vo formáte CSV. Správu zamestnancov môžete prenechať aj personálnemu oddeleniu klienta.

i

Záznamy

Získajte prehľad o vystavených záznamoch zo školení. Záznamy o absolvovaných školeniach máte  k dispozícii pri klientoch, prevádzkach a individuálne aj pri každom zamestnancovi. Kedykoľvek viete dohľadať vystavený záznam.

Štúdium kurzov cez e-learning nikdy nebolo také jednoduché. Študovať online kurzy BOZP a OPP zvládne každý už so základnými znalosťami obsluhy počítača, mobilného telefónu alebo tabletu 🙂

Bonusy, ktoré od nás získate BEZPLATNE

1. Kompletne spracované online kurzy BOZP a OPP

Každý náš zákazník získa k systému Safetic LMS  bezplatne aktualizované e-learningové kurzy BOZP a OPP od odborníkov na danú problematiku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Autor: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

Ochrana pred požiarmi

Autor: Ing. Eva Mračková, PhD. 

2. Kompletná dokumentácia 

Ďalší bonus, ktorý od nás získate, je kompletná dokumentácia, ktorú potrebujete na realizovanie vzdelávania prostredníctvom e-learningu vrátane zmlúv o ochrane osobných údajov (GDPR) medzi Vami a Vašimi klientami. 

s

Národný inšpektorát práce

Hlavný bonus, ktorý od nás získate je vypracovanie žiadosti o rozšírení formy vzdelávania o e-learning pre Národný inšpektorát práce (NIP).

Žiadosť len podpíšete a odošlete na NIP 🙂

Spĺňa Safetic LMS kritériá požadované zo zákona?

Systém Safetic LMS spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá pre realizáciu školení BOZP a OPP formou e-learningu, ktoré sú:

Časová dotácia na jednotlivé školenia: BOZP 3 hodiny, OPP 45 minút.

Z

Overovanie vedomostí pomocou kvízov a záverečné testovanie.

Vystavenie záznamu o preškolení na základe splnených úloh.

b

Študijné materiály dodávané so systémom sú v zákonne stanovenom rozsahu.

Najčastejšie otázky k systému Safetic LMS:

Pre koho je toto riešenie určené?

 • Pre BOZP firmy, ktorých klienti majú zamestnancov schopných študovať cez internet. 

Aké benefity riešenie prináša?

 • Plne automatizované procesy vo vzdelávaní (štúdium, testovanie, vystavovanie certifikátu), kde nie je potrebný Váš zásah do vzdelávania!
 • Minimalizovanie nákladov na cestovanie školiteľov!

Aká je cena riešenia?

 • Bezplatné zriadenie portálu a zaškolenie.
 • Platí sa ročný licenčný poplatok, ale až potom ako Vám systém schváli NIP.

Aká je postup v prípade záujmu o Safetic LMS?

 1. Podpíše sa licenčná zmluva. 
 2. Na základe licenčnej zmluvy sa nastaví systém Safetic LMS na Vami zvolenej internetovej adrese.
 3. Odošlete na NIP žiadosť o rozšírenie projektu o formu vzdelávania e-learning. Spolu so žiadosťou musíte odoslať demo konto, aby si na NIP systém pozreli. 
 4. Po schválení žiadosti Vás zaškolíme.
 5. Systém môžete používať 🙂 

Základná charakteristika Safetic LMS

 • Vlastný školiaci portál pod značkou Vašej BOZP firmy.
 • Cloudové riešenie bez nutnosti vlastniť technické vybavenie.
 • Nepretržitá starostlivosť, technická pomoc a podpora pre Vás a Vašich klientov.
 • Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
 • Responzívny dizajn portálu s možnosťou štúdia na mobilných zariadeniach (tablety, smartfóny).
 • Bezplatný editor na tvorbu elektronických kurzov.

Súčasťou riešenia je aj dodanie základných zmlúv o používaní portálu medzi Vami a Vašim klientom.

Funkcionalita Safetic LMS

 

 • Administrácia Vašich klientov, vytváranie a správa firiem.
 • Vytváranie a správa prevádzok.
 • Nahrávanie povinných dokumentov k jednotlivým prevádzkam (dokumenty sa zobrazia ako súčasti študijných materiálov kurzu Ochrana pred požiarmi, ktoré sú zamestnanci povinní si preštudovať)
  • Evakuačný plán
  • Požiarno-poplachové smernice
  • Zhromaždisko
 • Prístup pre HR manažérov klientov kvôli aktualizácii zamestnancov
  • individuálne nahrávanie zamestnancov
  • hromadné nahrávanie zamestnancov z .csv súboru
 • Pravidelný reporting (týždenný, mesačný) mailom na zodpovednú osobu o splnených / nesplnených povinnostiach zamestnancov.
 • Pripomienkovací systém, ktorý upozorňuje zamestnancov na blížiaci sa koniec platnosti osvedčení.

Referencie

Systém Safetic LMS využívajú tieto BOZP/OPP školiace spoločnosti:

SLOVCLEAN a.s.

Kontakty

email

info (zavináč) empiresystems.sk

telefón

0908 920 022

0905 754 633

Adresa

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
J. Kozáčeka 13
960 01 Zvolen

IČO: 36638072
IČ DPH: SK2022015644

* Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. nie je školiteľom v oblasti BOZP a OPP. Poskytuje len platformu na elektronické vzdelávanie (e-learning) pre organizácie s oprávnením tieto školenia vykonávať.