Osobitné finančné vzdelávanie a skúšky finančných agentov

E-learning sa stal vo finančnom sektore neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Tentokrát však zaraďujeme vyšší stupeň a dodávame klientovy systém aj na skúšky finančných agentov.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (ďalej IBV) je vzdelávacia organizácia, ktorá patrí pod Národnú banku Slovenska a zabezpečuje osobitné finančné vzdelávanie OFV v ročnom cykle a skúšky finančných agentov v 4-ročnom cykle.

Výzva

Výzvou bolo vytvorenie dvoch nezávislých systémov na vzdelávanie a testovanie, ktoré by spĺňali všetky zákonné náležitosti ako sú rozsah študijných materiálov, časová dotácia a overovanie vedomostí pomocou elektronických testov. IBV počas obdobia COVID-19 stále pred výzvou zabezpečiť skúšky finančných agentov z domu.

Návrh riešenia

Navrhované riešenia vychádzajú z troch našich produktov: Finactiv (Osobitné finančné vzdelávanie), TestX (Skúšky finančných agentov) a Supervisor (Systém na monitoring skúšok z domu). Produkt Finactiv je "krabicové riešenie", ktoré bolo nasadené bezproblémovo, keďže procesy na OFV už sú pri tomto produkte zosúladené so zákonnými požiadavkami a systém Finactiv používajú aj iné finančné inštitúcie. Skúšky finančných agentov sme zabezpečili pomocou systému TestX, ktorý sme upravili na základe interných procesov v organizácii. Na realizáciu skúšok z domu sme navrhli aplikáciu Supervisor.

Kritické faktory

Definovanie procesov

Analýza a definovanie procesov je kľúčovým prvkom pri zavádzaní e-learningu.

Bezchybná prevádzka

Bezchybná 24/7 prevádzka vychádza z kvalitne navrhnutej a zabezpečenej infraštruktúry.

Súlad s legislatívou

E-learning pre osobitné finančné vzdelávanie musí byť nastavený v súlade s legislatívou.

Proces

Proces implementácie riešení bol postupný, keďže IBV potrebovala v prvom rade vyriešiť skúšky finančných agentov. Po úspešnej implementácii sme pre IBV zabezpečili aj osobitné finančné vzdelávanie spolu s kompletnými študijnými materiálmi. Pandémia COVID-19 si vyžiadala nasadenie ďalšieho produktu Supervisor, ktorý zabezpečil skúšky finančných agentov z domu.

Použité systémy

Monitoring skúšok
Realizujete skúšky alebo certifikáciu? Webový nástroj, ktorý zabezpečí relevantnosť vašich skúšok vykonávaných z domu.
Pozrieť produkt
Nástroj na osobitné finančné vzdelávanie (OFV)
Vzdelávací systém pre finančné inštitúcie, ktoré majú oprávnenie od NBS vykonávať osobitné finančné vzdelávanie.
Pozrieť produkt
Systém na riadenie testovania
Komplexný systém na manažment hromadného online testovania. Systém obsahuje možnosť demo testov, ostrých testov a obsahuje manažment z pohľadu skúšobného komisára.
Pozrieť produkt

Výsledok

Všetky systémy Inštitútu bankového vzdelávania prešli auditom Národnej banky Slovenska, čo hovorí o tom, že sú legislativne správne nastavené a v prípade potreby je ich možné jednoducho prispôsobovať aktuálnym predpisom. Prostredníctvom našich systémov boli cez IBV preškolené stovky finančných agentov a nezaznamenali sme žiadne technické problémy.

Ďalšie prípadové štúdie

O spoločnosti
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle