E-learning v bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi

Zoznámte sa so systémom Safetic, ktorý počas pandémie COVID-19 pomohol vzdelávacím firmám v oblasti BOZP / OPP nielen udržať, ale aj rozšíriť svoj biznis.

Safetic

E-learningový systém Safetic LMS používa v súčasnosti 27 vzdelávacích spoločností.

Výzva

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o e-learning zo strany vzdelávacích firiem stála naša spoločnosť pred výzvou vybudovať vzdelávací systém pre oblasť bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Výzvou bolo vyriešenie legislatívnych otázok a prispôsobenie e-learningu na mieru pre celý sektor. Vznikol systém Safetic.

Návrh riešenia

Produkt Safetic bol navrhnutý tak, aby zacielil na skupinu vzdelávacích firiem v bezpečnosti práce a aby spĺňal všetky zákonom stanovené podmienky. Nejde o klasické LMS, keďže slovenská legislatíva ma určité špecifiká, ktoré sme museli pri tvorbe systému zohľadniť. Aj z tohoto dôvodu nie je možné pre vzdelávanie v BOZP a OPP využiť bežne dostupné LMS.

Kritické faktory

Legislatíva

Vyriešenie legislatívnych otázok a prispôsobenie e-learningového systému.

Technická náročnosť

Rozsiahle programové úpravy na mieru podľa platnej legislatívy.

Prevádzka

Nepretržitá prevádzka pre desiatky klientov, stovky firiem a tisícky zamestnancov.

Proces

Riešenie bolo pri tvorbe konzultované s odborníkmi v danej oblasti. Študijné materiály pre Safetic zabezpečili garanti z akademického sektora, konkrétne zo Žilinskej univerzity a Technickej univerzity vo Zvolene (Katedra protipožiarnej ochrany).

Použité systémy

E-learning pre BOZP a OPP (Slovensko)
Systém na riadenie vzdelávania v rámci slovenskej legislatívy určený pre firmy školiace BOZP a Ochranu pred požiarmi.
Pozrieť produkt

Prípadová štúdia v číslach

Výsledkom je 27 klientov, stovky firiem, desatisíce zamestnancov a desatisíce vystavených záznamov / osvedčení o absolvovaní školení.
Počet klientov
0+
Počet firiem
0+
Počet zamestnancov
0+
Počet osvedčení
0+

Ďalšie prípadové štúdie

O spoločnosti
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle