E-learning: Príklady z praxe

Vzdelávací portál

Vzdelávanie zamestnancov pomocou e-learningu patrí k najefektívnejším formám vzdelávania pri zabezpečení vstupných a zákonom stanovených školení. Požiadavkou klienta bolo zabezpečiť vstupné školenie pre nových zamestnancov a zákonom stanovené, periodicky sa opakujúce školenie. Klient má k dispozícii kompletný manažment prevádzok a prehľady o absolvovaných školeniach zamestnancov. Prehľady o tom, kto z prevádzky už školenie absolvoval alebo nie dostávajú aj jednotlivé prevádzky formou e-mailovej notifikácie. 

Testovací portál 

Základná koncepcia riešenia je postavená na manažmente a realizácii skúšok finančných sprostredkovateľov. Záujemcovia o skúšky sa zaregistrujú prostredníctvom prihlasovacieho formulára, získajú prístup k demo testom a v deň skúšky za dozoru skúšobných komisárov aj zrealizujú ostrú skúšku. Systém automaticky na základe splnených podmienok vystavuje testujúcemu certifikát, ktorý sa ukladá do evidencie realizátora skúšky. Realizátor skúšky má k dispozícii kompletný manažment skúšok, prehľad o prihlásených záujemcoch, absolventoch a získaných certifikátoch. Súčasťou manažmentu je aj export údajov pre Národnú banku Slovenska. 

Vzdelávací a testovací portál

Vzdelávancia časť portálu je postavená na medzinárodne uznávanom štandarde SCORM, pomocou ktorého LMS systém dokáže zbierať údaje o tom, čo všetko používateľ už preštudoval, kde sa vo svojom štúdiu nachádza, atď. Testovacia časť riešenia zabezpečuje používateľom prístup k demo testom. Súčasťou je aj rozsiahly manažment skúšok, pomocou ktorých klient zabezpečuje ostré testovanie a certifikáciu. Celé riešenie je prepojené s informačným systémom klienta, s ktorým si portál vymieňa potrebné informácie.