Fine LMS logo

Fine LMS / Learning Management System

Riešenia pre Váš e-learning

Fine LMS / Learning Management System predstavuje výkonný nástroj na riadenie firemného vzdelávania.

  • cloudové riešenie bez nutnosti vlastniť technické vybavenie
  • responzívny dizajn s možnosťou nastavenia vlastnej identity systému
  • správa používateľov
  • správa kurzov
  • správa študijných skupín
  • overovanie vedomostí prostredníctvom testov
  • certifikácia na základe nastavených podmienok
  • mailové pripomínanie nesplnených úloh
  • podrobný reporting
  • prepojenie s firemným informačným systémom

Kľúčová charakteristika

LMS Cloud

Nepotrebujete žiadne technické vybavenie a prístup k LMS máte ihneď aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Štandardy

Podpora celosvetovo uznávaných štandardov SCORM a xAPI. Na tvorbu kurzov v štandarde SCORM môžete využiť náš FineCreator.

Bezpečnosť

Vaše dáta sú v bezpečí! Dodržujeme prísnu bezpečnostnú politiku v oblasti ochrany Vašich dát.

Cenová kalkulácia

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú kalkuláciu. Pokúste sa čo najpodrobnejšie popísať, ako plánujete e-learning využívať.