E-learning pre osobitné finančné vzdelávanie

Vzdelávací systém spĺňajúci kritériá pre osobitné finančné vzdelávanie podľa zákona 186/2009 Z. z. a kritériá NBS pre udelenie licencie na poskytovanie OFV.

 

 

* Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. nie je školiteľom v oblasti OFV. Poskytuje len platformu na elektronické vzdelávanie pre organizácie s oprávnením tieto školenia vykonávať.

Pre koho je toto riešenie určené?

Pre organizácie, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na vykonávanie osobitného finančného vzdelávania vydaného Národnou Bankou Slovenska.

Aké benefity riešenie prináša?

Plne automatizované procesy vo vzdelávaní (štúdium, testovanie, vystavovanie certifikátu, zasielanie upozornení o konci platnosti certifikátov, atď.), kde nie je potrebný Váš zásah do vzdelávania!

Cena riešenia

Cena sa stanovuje na základe dvoch parametrov:

 1. Ročný licenčný poplatok (prevádzka systému, helpdesk, …)
 2. Poplatok za vystavený certifikát.

Referencie

Finančné organizácie, ktoré používajú systém Finactiv LMS na osobitné finančné vzdelávanie:

Funkcionalita portálu

Manažment vzdelávania (manažér, administrátor)

 • Správa kurzov (sektorov)
 • Správa študijných skupín
 • Správa používateľov
 • Reporting o štúdiu (prehľad o absolvovanom alebo neabsolvovanom štúdiu a záznamy o absolvovaní OFV)
 • Pripomienkovací systém pri blížiacom sa ukončení platnosti certifikátov agentov. 

Zaznamenávanie dát o štúdiu a export pre Národnú banku Slovenska:

 • Systém zaznamenáva priebeh štúdia jednotlivých sektorov individuálne za každého študujúceho.
 • Zaznamenávajú sa čiastkové informácie, čo všetko už študujúci preštudoval a taktiež výsledky testovania.
 • Sleduje sa čas strávený štúdium.
 • Exportovať dáta o štúdiu môže používateľ (manažér) so špeciálnym oprávnením a vlastnými prihlasovacími údajmi.

 

Zákonom stanovené kritériá

Portál spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá pre realizáciu osobitného finančného vzdelávania

Časová dotácia na jednotlivé sektory.

 
Z

Priebežné overovanie vedomostí a testovanie.

 

Vystavenie certifikátu na základe splnených kritérií.

 
i

Rozsah školenia, študijné materiály sú v zákonne stanovenom rozsahu.

 

Základná charakteristika systému

Školiaci portál je možné dodať vrátane študijných materiálov zo všetkých 6 sektorov. V prípade záujmu je možné dodať systém aj prázdny a Vaša spoločnosť ho môže naplniť vlastnými školiacimi materiálmi.

 • Vlastný školiaci portál pod značkou Vašej firmy.
 • Cloudové riešenie bez nutnosti vlastniť technické vybavenie.
 • Nepretržitá starostlivosť, technická pomoc a podpora pre Vás a Vašich klientov.
 • Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.
 • Responzívny dizajn portálu s možnosťou štúdia na mobilných zariadeniach (tablety, smartfóny).
 • Bezplatný editor na tvorbu elektronických kurzov.

Súčasťou riešenia je aj dodanie technickej špecifikácie pre udelenie licencie Národnou bankou Slovenska.

Popis ochrany informácií v informačnom systéme:

 • Prístup do systému je výlučne pomocou prihlasovacích údajov.
 • Každý používateľ (fyzická osoba študujúca OFV) disponuje vlastným kontom s vlastnými prihlasovacími údajmi.
 • V rámci tohto konta sa evidujú informácie výlučne týkajúce sa daného používateľa a iný študujúci používateľ k týmto údajom nebude mať prístup.
 • Eliminácia neoprávnených prístupov je realizovaná prihlasovacími údajmi (prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo), ktoré je pre každého študujúceho unikátne.
 • Ochrana pred kybernetickými útokmi je zabezpečená firewallom a pravidelnou aktualizáciou a údržbou serverov a ich operačných systémov.
 • Zálohovanie dát je v pravidelných intervaloch.
 • Zálohy sú odosielané na osobitné serverové úložisko.
 • Úložisko pre zálohovanie je chránené a nebude súčasťou servera, na ktorom bude prevádzkovaný systém.

Kontakty

0908 920 022, 0905 754 633

info(zavináč)empiresystems.sk