SCORM - Štandard pre študijné materiály

Kategória:
SCORM - Štandard pre študijné materiály

Pre úspešné zabezpečenie vzdelávania svojich zamestnancov alebo študentov, je okrem kvalitného systému na riadenie vzdelávania, dôležité používať aj štandardy pre tvorbu študijného obsahu. To sú základné predpoklady pre úspešné online vzdelávanie.


Tento článok si dáva za cieľ oboznámiť Vás so základným princípom SCORM štandardu. Predtým ako sa pustíte do čítania tohoto článku, odporúčam Vám prečítať si článok Elektronický systém na riadenie vzdelávania (LMS).

Čo je SCORM?

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) je referenčný model pre e-learning. Predstavuje súbor špecifikácií a štandardov, ktorých hlavnou úlohou je umožniť používanie obsahu vytvoreného v SCORMe na akomkoľvek LMS (Learning Management System), ktorý vyhovuje SCORM pravidlám.

Inak povedané, ide o štandard ktorý hovorí o tom, akú štruktúru, správanie a formu má mať študijný obsah (kurz) a zároveň hovorí o tom, ako sa má tento študijný obsah zabaliť, aby ho bolo možné distribuovať - teda nahrať do LMS, v ktorom je už možné tento obsah (kurz) študovať.

Z uvedeného vyplýva: Aby bolo možné nejaký SCORM kurz študovať, je nutné mať LMS. Teda je nutné, aby bol tento kurz nahraný v LMS, ktoré následne kurz sprístupní študentovi na štúdium.

Čo je SCO?

SCO (Shareable Content Object) je už konkrétny študovateľný objekt. Môžeme si ho predstaviť ako kapitolu kurzu. Dôležité je povedať, že SCO je určený pre online štúdium. SCO je vytvárané tak, aby ho bolo možné zobraziť vo webovom prehliadači, čiže ide takmer vždy o textový a multimediálny (video, audio, obrázky, PDF) obsahu umiestnený prevažne v HTML súbore. To, z čoho pozostáva študijný obsah je na autorovi obsahu a v princípe je limitovaný iba spomínaným webovým prehliadačom.

Okrem toho, že SCO predstavuje študijný obsah, tak jeho silnou prednosťou je, že SCO spolu s LMS vykonáva takzvaný Tracking a Scoring. Ide o sledovanie aktivity a úspešnosti študenta pri štúdiu SCO.

Čo sa sleduje cez Tracking a Scoring?

Tracking-om sa eviduje to, či už študent SCO študoval, ako často študoval, koľko času strávil štúdiom a podobne. Veľa krát sa Tracking používa aj na zapamätanie si, kde v SCO študent naposledy študoval a pri opätovnom štúdiu študent automaticky pokračuje tam kde skončil.

Scoring eviduje informáciu s akou úspešnosťou študent SCO študoval. SCO môže toto sledovať rôzne. Môže byť na konci SCO kontrolný test alebo sa Score tvorí len na základe toho koľko bolo preštudované z SCO.

Dôležité je si uvedomiť, že Tracking a Scoring pre SCO zabezpečuje LMS. Teda bez LMS nie je možný ani Tracking ani Scoring. Informácie o Trackingu a Scoringu sa vždy viažu na konkrétneho študenta a konkrétne SCO. Taktiež je dôležité vedieť, že Tracking aj Scoring definuje autor študijného obsahu (autor SCO).

Čo je SCORM balíček?

SCORM balíček (pack) je už konkrétny kurz (študijný obsah) vytvorený a zabalený v SCORM štandarde. Takýto balíček je zabalený v ZIP súbore a môže obsahovať jedno a viac SCO.

Najhlavnejším súborom v SCORM balíčku je imsmanifes.xml. Je vo formáte XML a je v ňom zadefinovaná štruktúra SCORM balíčka (t.j. štruktúra kapitol). Tento súbor využíva LMS a načítava z neho štruktúru študijného obsahu, t.j. štruktúra SCO objektov, zjednodušene povedané zoznam a štruktúra kapitol kurzu. LMS na základe týchto informácií vie ako má zobraziť kurz študentovi.

Hlavnou výhodou SCORM balíčka a SCORM štandardu ako takého je to, že ak už máme takýto balíček, tak ho môžeme jednoducho nahrať do akéhokoľvek LMS. Znamená to, že obsah nie je závislý od LMS a v prípade zmeny LMS nie je nutné prerábať obsah. Stačí ho znova jednoducho nahrať (uploadnuť) už do nového LMS ako SCORM balíček.

Čo môže obsahovať SCORM kurz?

SCORM kurz je tvorený jedným alebo viacerými SCO. Ako už bolo napísané SCO (a teda aj celý SCORM kurz) sa zobrazuje vo webovom prehliadači. Tým pádom môže kurz obsahovať všetko čo je možné zobraziť cez webový prehliadač, čiže rôzne obrázky, videá, Flash, HTML5 prezentácie, audio, PDF. Prípadne aj rôzne iné dokumenty na stiahnutie ako napríklad dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré nie je možné natívne zobraziť v prehliadači.

Ako tvoriť SCORM kurzy?

SCORM kurzy sa dajú tvoriť aj „ručne“ v jednoduchých textových editoroch. Toto ale nie je najšťastnejšie riešenie, keďže existuje množstvo kvalitných nástrojov na tvorbu študijného obsahu vo formáte SCORM. Napríklad jednoduchý nástroj FineCreator. Bližšie informácie o nástrojoch na tvorbu SCORM kurzov nájdete v článku Top 5 nástrojov na tvorbu elektronických kurzov.

Zhrnutie

SCORM predstavuje časom overený štandard. V dnešnej dobe je stále najpoužívanejším štandardom pre online študijné materiály. Nasledovník SCORM štandardu je štandard TinCan API, ktorý obohacuje SCORM o prepracovanejšie sledovanie štúdia. Z pohľadu obsahu a jeho štruktúry sú na tom ale oba štandardy rovnako a preto sa SCORM nedá považovať za niečo čo nemá budúcnosť. Práve naopak, určite si nájde svoje uplatnenie, pretože pre TinCan API sú potrebné ďalšie podporné systémy, ktoré SCORM nepotrebuje a obsah vedia doručiť takmer rovnako. O TinCan API si povieme v niektorom budúcom článku.

Peter

Podobné články

Kategória:
Doba čítania: 2 min

Vzdelávanie a bezpečnosť práce

Smrteľných pracovných úrazov každý rok pribúda, preto bude Národný inšpektorát práce SR (NIP) čoraz viac dbať na vzdelávanie zamestnancov. Odznelo […]
Čítať viac
Kategória:
Doba čítania: 2 min

EXPO 2021 v Dubaji

Keď sme v roku 2018 opúšťali Dubaj, väčšina A380-tiek na letisku bola oblepená logami DUBAI EXPO. Už vtedy sme rozmýšľali […]
Čítať viac
Kategória:
Doba čítania: 5 min

Moderné riešenia v e-learningu - od SCORMu ku Experience API (xAPI)

Experience API ako dátová špecifikácia pre sledovanie ľudskej výkonnosti a ľudského napredovania. Experience API (xAPI) je možné považovať za moderný […]
Čítať viac
O spoločnosti
© 2022 Všetky práva vyhradené | EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
chevron-down-circle