E-learning pre firmy

Komplexné riešenia pre firemný

e-learning a elektronické testovanie.

O nás

wsa

Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. sa už od roku 2005 venuje výhradne elektronickému vzdelávaniu a elektronickému testovaniu (e-learning). Hlavným zameraním je poskytovanie a prevádzkovanie systémov na:

  • interné firemné vzdelávanie (FineLMS)
  • hromadné testovanie zo zákona pre firmy, asociácie, združenia (TestX)
  • osobitné finančné vzdelávanie (Finactiv LMS)
  • vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi (Safetic LMS)
  • dohľad nad skúškami z domu (Supervisor)
  • tvorba elektronických kurzov (FineCreator)

Všetky riešenia sú vyvinuté vo vlastnej réžii. Spoločnosť  je ich 100% vlastníkom a nepodlieha licenčným poplatkom tretích strán, čo umožňuje lepšiu kalkuláciu ceny ako pri konkurenčných riešeniach.

Naše produkty

Fine LMS / e-learning pre firmy

Systém na riadenie vzdelávania (Learning Management System) je produkt určený na riadenie vzdelávania vo firmách. Kľúčovými vlastnosťami produktu Fine LMS sú správa prevádzok, správa zamestnancov, podrobný reporting o štúdiu. Produkt je vhodný pre firmy, ktoré potrebujú preškoliť svojich zamestnancov v rámci zákonom stanovených školení, produktových školení, alebo plánujú hromadné overovanie vedomostí a testovanie.

Fine LMS stránka

FineCreator / nástroj na tvorbu kurzov

Kľúčovým prvkom pri elektronickom vzdelávaní je študijný obsah. Vytvorili sme pre Vás nástroj na tvorbu elektronických kurzov, pomocou ktorého dokážete jednoducho vytvoriť kurz v štandarde SCORM a nahrať ho do akéhokoľvek LMS.

FineCreator stránka

Safetic LMS / e-learning pre školiace firmy v oblasti BOZP a OPP

Vzdelávací systém Safetic LMS je určený pre BOZP a OPP firmy, ktoré potrebujú svojich klientov (firmy) školiť v oblasti bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany. Systém spĺňa všetky náležitosti požadované Národným inšpektorátom práce. Kľúčovými vlastnosťami produktú sú správa klientov, správa prevádzok, správa zamestnancov, testovanie a overovanie vedomostí a podrobný reporting o štúdiu.

Safetic LMS stránka

Finactiv LMS / e-learning pre osobitné finančné vzdelávanie

Vzdelávací systém Finactiv LMS je určený pre organizácie, ktoré majú oprávnenie Národnej banky SR realizovať osobitné finančné vzdelávanie. Kľúčovými vlastnosťami produktú sú správa finančných agentov, správa študijných skupín, podrobný reporting a export dát pre Národnú banku Slovenska. Systém spĺňa všetky kritériá pre udelenie licencie NBS a je plne v súlade so zákonom 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Finactiv LMS stránka

Test X LMS

TestX LMS / e-learning pre hromadné testovanie

Testovací systém TestX LMS je určený pre organizácie (komory, asociácie, združenia alebo firmy), ktoré vykonávajú hromadné testovanie zamestnancov, prípadne svojich členov. Systém umožňuje komplexný manažment termínov skúšok a prihlásených používateľov. Používateľom umožňuje prístup ku skúšobným demo testom alebo študijným materiálom. Samozrejmosťou je podrobný reporting s možnosťou exportu údajov.

TestX LMS stránka

Supervisor / systém na on-line skúšky z domu

Supervisor je najnovší produkt, ktorý umožňuje realizáciu skúšok z domu. Systém zaznamenáva používateľa prednou kamerou, vytvára sa záznam pracovnej plochy počítača ako aj ďalšej kamery pripojenej k počítaču. Záznamy sa ukladajú a je ich možné kedykoľvek dohľadať v archíve. Supervisor je vhodný pre školy, prípadne organizácie, ktoré vykonávajú hromadné testovanie a situácia si vyžaduje realizáciu skúšky z domu.

Supervisor stránka

Prečo e-learning od nás?

1. Finančná efektivita

Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. je 100% vlastníkom všetkých produktov, ich zdrojových kódov a nepodlieha licenčným poplatkom ďalších firiem. To nám umožňuje prispôsobiť ceny produktov reálnym požiadavkám klientov a poskytnúť najlepšiu cenu na trhu.

2. Vyladenie procesov

Vzdelávacie produkty našej spoločnosti sú od roku 2005 dlhodobo vyvíjané v podmienkach slovenských firiem a organizácií. Preto sú procesy nastavené čo najbližšie  celoplošným znalostiam informačných technológií v našom regióne.

Z

3. Efektivita vzdelávania

E-learning navrhujeme tak, aby zjednodušil prácu manažérom a vzdelávanie zamestnancom. Proces vzdelávania je tak jednoduchý, že ho zvládnu všetci zamestnanci od top manažérov, cez bežných zamestnancov so základnými znalosťami obsluhy počítačov.

Spoluprácou s našou spoločnosťou tiež podporujete rozvoj domáceho slovenského produktu.

3 kroky pre úspešný e-learning vo vašej firme

1. Dôkladná analýza procesov

Zanalyzujeme procesy vo Vašej firme a spoločne navrhneme najlepšie možné riešenie pre efektívne využitie e-learningu.

2. Kvalitná realizácia riešenia

Navrhnuté riešenie kompletne zrealizujeme pomocou výkonného systému na riadenie vzdelávania Fine LMS.

3. Nepretržitá prevádzka a údržba

O váš e-learning sa budeme neustále starať a zabezpečovať technickú podporu pre vás a vašich zamestnancov.

Referencie

Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. realizuje niekoľko rôznorodých projektov v oblasti e-learningu.

Ide najmä o projekty zamerané na interné vzdelávanie a testovanie zamestnancov, vzdelávanie a testovanie záujmových skupín, vzdelávanie a testovanie zo zákona, prepojenie informačných systémov so vzdelávacím a testovacím systémom, tvorbu elektronických študijných materiálov na základe štandardov a iné..

E-learning zabezpečujeme aj pre tieto spoločnosti: 

Mgr. Marcela Ondušová

Mgr. Marcela Ondušová

produktová manažérka

Ďakujeme spoločnosti EMPIRE SYSTEM za skvelú platformu pre online vzdelávanie v našej spoločnsoti Finanzpartner, a.s. https://finanzpartner.sk/sk/ ako aj za nástroje, ktoré nám umožňujú samostatnosť pri tvorbe obsahu vzdelávania Finanzpartner Academy. Cieľom nášho vzdelávacieho programu Finanzpartner Academy je vytvárať našim kolegom priestor pre ich odborný rast a osobnostný rozvoj prostredníctvom rôznych foriem výuky. Naša vzdelávacia akadémia aktuálne ponúka tematické webináre, e-learnigové kurzy či tímové online porady na zdieľanie „Best Practices“. 

JUDr. Jozefína Žáková

JUDr. Jozefína Žáková

generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní

Spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s. r. o. preukázala veľkú flexibilnosť pri plnení našich požiadaviek a tzv. „šití“ systému na mieru, aby sme spĺňali legislatívne požiadavky na vzdelávanie finančných sprostredkovateľov.

JUDr. Darina Huttová

JUDr. Darina Huttová

generálna riaditeľka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančých poradcov

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov je so spoločnosťou EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. v dlhodobom partnerskom vzťahu pri zabezpečení osobitného finančného vzdelávania finančných agentov. EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. vytvoril a dodáva efektívnu platformu pre dištančné vzdelávanie a neobmedzený prístup k informáciám potrebným pre výkon finančného sprostredkovania so schopnosťou splniť všetky náročné zákonom stanovené podmienky a rovnako dodáva s tým súvisiaci trvalý technický servis vo vysokej kvalite.

PaedDr. Imrich Šuba, Phd.

PaedDr. Imrich Šuba, Phd.

riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory

Vďaka nášmu spoločnému úsiliu sa podarilo skvalitniť a zjednodušiť systém prípravy a vzdelávania kandidátov v oblasti poľovníckych skúšok, ktoré bolo premostené do vzniku nového portálu www.polovnickeskusky.sk, ktorý veľmi kladne prijali všetci jeho používatelia.

Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová

Prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

So spoločnosťou EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. sme spolupracovali pri prepojení externého vzdelávacieho systému a interného firemného informačného systému. Spolupráca aj komunikácia bola na profesionálnej úrovni a s úspešným výsledkom.

Kontakty

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
J. Kozáčeka 13
960 01  Zvolen

IČO: 36638072
IČ DPH: SK2022015644

Tel.:
0908 920 022
0905 754 633

iesk